Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet til forskningsprojektet Mine Indkøb.

Hvorfor deltage?

Du deltager ved at stille dine indkøbsdata til rådighed for forskning, så de sammen med sundhedsoplysninger fra de danske registre kan skabe ny viden. Da disse oplysninger kan indsamles over lang tid, kan vi måske finde generelle mønstre, der kan lede os til årsagen til en række sygdomme og som måske endda kan gøre det muligt at forebygge sygdommene. Bedre generel viden om sygdomme forventes at kunne komme dig og/eller dine nærmeste til gode inden for få år.
Da oplysninger om din identitet altid adskilles fra oplysninger om dine indkøb og eventuelle sygdomme er det ikke muligt at give individuel rådgivning målrettet hver enkelt deltager i Mine Indkøb. Hvis du i forbindelse med tilmeldingen har sagt ja til at modtage nyheder fra projektet, vil du dog modtage generel information og anbefalinger.

Er der en risiko ved at deltage?

Der er ingen helbredsrisiko forbundet med deltagelse i Mine Indkøb.
Din datasikkerhed er vigtig for os. Data opbevares derfor på servere, hvor der er omfattende sikring af data mod tyveri og destruktion, og som lever op til retningslinjer for behandling eller opbevaring af personlige oplysninger, herunder logning af adgang.

Hvilke kvitteringer indsamles?

Hvis du tilmelder dig Mine Indkøb, vil vi modtage alle dine kvitteringer fra Storebox. Kvitteringerne kommer fra de butikker, der sender elektroniske kvitteringer til Storebox. Se hvilke butikker, der er tilmeldt Storebox, her.
Vi modtager alle dine kvitteringer fra det tidspunkt, du tilmeldte dig Storebox, og får løbende kvitteringer frem til du evt. ønsker at afmelde dig Mine Indkøb, eller Mine Indkøb afsluttes. Kvitteringer, som du selv uploader eller har uploadet til Storebox, kommer ikke med. Du skal således modtage elektroniske kvitteringer fra Storebox for at deltage.

Se politik for personoplysninger fra Storebox her.

Hvorfor kan I ikke bare bruge anonyme data?

Hvis data var anonyme, ville vi ikke kunne finde sammenhænge mellem enkelte personers helbred og de samme personers indkøb. Vi har brug for personhenførbare oplysninger om sygdomme fra de danske registre, som vi kan koble sammen med oplysninger om, hvad de samme personer spiser, drikker, smører sig med og gør rent med. Det er netop denne sammenkobling, der gør Mine Indkøb så unikt. 

Oplysningerne er pseudonymiserede, når forskerne skal behandle dem. Således sikrer man, at data fortsat kan kobles sammen med andre data. Samtidigt kan forskerne ikke ud fra de pseudonymiserede oplysninger alene identificere de personer, som oplysningerne handler om eller stammer fra.

Hvorfor spørger I mig ikke bare, hvad jeg spiser?

Den store viden, vi har om livsstilens betydning for vores helbred, bygger i høj grad på spørgeskemaer vedr. kost, motion, rygning, alkohol, etc. I Mine Indkøb mener vi, at vi kan få endnu mere at vide ved at bruge oplysninger om indkøb i stedet for oplysninger fra spørgeskemaer.
Indkøbsdata kan indsamles automatisk over tid, uden at besvære dig, og indeholder information, der på mange måder er mere præcis end spørgeskemaer. Spørgeskemaer tager typisk lang tid at udfylde, og det er nemt at glemme små, men måske betydningsfulde detaljer. Derudover kan det være svært at huske præcis, hvilke produkter man tidligere har købt.

Hvilke oplysninger indhentes fra de danske registre?

I Mine Indkøb indhenter vi oplysninger af betydning for dit helbred. Det kan fx dreje sig om oplysninger om sygdomme, medicin, prøvesvar og kontakt til sundhedsvæsnet. Det kan også være oplysninger om fx uddannelsesniveau og bopæl. Vi kan desuden bruge oplysninger fra andre forskningsprojekter, der har indsamlet data, der må videregives til forskning i sundhed og sygdom.

Hvor opbevares mine data?

Når du underskriver med MitID gemmes dit cpr-nummer i en sikker database hos Sundhedsdatastyrelsen. Når forskerne analyserer data kan de blive uploadet til Danmarks Statistik, Forskermaskinen eller Computerome (én af Danmarks supercomputer). Data vil her blive koblet med andre data og forsynet med et løbenummer, der gør, at forskerne ikke kan se dit personnummer eller dine kontaktoplysninger.

Læs mere om forskerordningen på Danmarks Statistik
Klik her for at læse mere om forskerordningen op Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dataadgang

Læs mere om Forskermaskinen (Sundhedsdatastyrelsen)
Klik her for at læse mere om Forskermaskinen: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/sds/da/forskerservice/forskermaskinen

Læs mere om Computerome (Danmarks Tekniske Universitet)
Klik her for at læse mere om Computerome: https://www.computerome.dk/solutions/secure-private-cloud

Hvorfor skal jeg skrive under med MitID?

Vi beder dig skrive under med MitID for at være sikre på din identitet. Derudover bruger vi dit cpr-nummer til at kunne sammenkoble oplysninger om indkøbsvaner med eksempelvis oplysninger om sygdomme fra de danske registre og evt. andre forskningsprojekter.

Kan forskerne se, hvem jeg er, og hvad jeg køber?

I Mine Indkøb bliver dine oplysninger pseudonymiserede, inden forskerne får adgang til at analysere dem. Det betyder, at forskerne aldrig vil få kendskab til din identitet, når de analyserer data. Dine indkøbskvitteringer holdes adskilt fra dit cpr-nummer og dine kontaktoplysninger, og oplysningerne kan udelukkende sammenkobles ved brug af et løbenummer.

Får Storebox adgang til mit cpr-nummer?

Storebox får ikke adgang til dit cpr-nummer. De har kun adgang til dine indkøbskvitteringer og de kontaktoplysninger, du angiver ved tilmelding.

Giver I data om mig videre til virksomheder?

Nej, vi bruger kun de oplysninger, vi har om dig, til forskning.

Kan andre forskere få adgang til data om mig?

Ja, data kan videregives til andre forskere, hvis deres projekt er godkendt i alle relevante instanser og hvis projektets formål ligger inden for Mine Indkøbs overordnede formål.