Hvem står bag?

Mine Indkøb er en del af Statens Serum Institut (SSI), som er dataansvarlig for projektet. At SSI er dataansvarlig betyder blandt andet, at behandlingen af personoplysninger i projektet sker i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler.

Følgende forskerne står bag Mine Indkøb:

Frederik Trier Møller

Frederik Trier Moeller

Projektleder Frederik Trier Møller (speciallæge, ph.d.) fra Statens Serum Institut er uddannet samfundsmediciner og har erfaring med etablering af digitale, borgerettede løsninger til indsamling af forskningsdata, forskningsinfrastrukturer, samt registerforskning.

Frederik Trier Møller står bag flere af de underprojekter, der skal undersøge sammenhængen mellem det vi køber, og årsager til at sygdomme opstår. Han ser muligheden for at anvende informationer om vores indkøb som et vigtigt element i forskning og forebyggelse i fremtiden.

Steen Ethelberg

Steen Ethelberg_cropped

Steen Ethelberg er professor i epidemiologi ved Københavns Universitet og daglig leder af den gruppe på Infektionsepidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut, der har ansvar for at holde øje med de sygdomme, der smitter via mad, vand og dyr. Gruppen forsker i, hvordan fødevarebårne sygdomme smitter, og hvad man kan gøre for at begrænse smitten mest muligt. Steen har været én af pionererne bag anvendelsen af indkøbsdata til opklaring af fødevarebårne udbrud.

Eksterne samarbejdspartnere

Johan Burisch

Johan Burisch

Johan Burisch (læge, ph.d.) arbejder på Gastroenheden, Hvidovre Hospital, som behandler sygdomme i fordøjelseskanalen, lever og bugspytkirtel. Johan og hans forskningsgruppe forsker i mønstergenkendelse og arbejder med at kunne forudsige sygdomsforløb hos patienter med de kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Crohn's sygdom og Colitis ulcerosa. Nogle mennesker udvikler eller oplever forværring af deres tarmsygdom, og samspillet mellem kost, tarmens bakterieflora og immunforsvaret er et vigtigt element i denne proces. Forskning i indkøbsdata kan bidrage med vigtig viden om de faktorer, der kan udløse eller forværre sygdommene, og forskningen forventes derfor at komme patienterne til gavn.