Behandling af personoplysninger

Som deltager i Mine Indkøb bidrager du med værdifulde oplysninger (data), som bliver benyttet til forskning til gavn for kommende generationer. Læs mere om, hvordan vi behandler oplysninger om dig nedenfor.

Formålet med behandling af personoplysninger i Mine Indkøb

Formålet med indsamlingen og den efterfølgende behandling af personoplysninger er at skabe mere viden om indkøbsvaners betydning for sundhed og sygdom. Forskere på Statens Serum Institut (SSI) og eventuelt andre institutioner vil bruge oplysningerne til at undersøge sammenhænge mellem vores helbred og det, vi spiser, drikker, smører os med, indånder, og i øvrigt udsættes for. Sådanne sammenhænge eller mønstre kan vi kun undersøge ved at sammenkoble oplysninger om indkøbsvaner med oplysninger om helbred og sygdomme fra de danske registre eller fra andre forskningsprojekter.

Den store viden, vi har om livsstilens betydning for vores helbred, bygger i høj grad på spørgeskemaer vedr. kost, motion, rygning, alkohol, etc. I Mine Indkøb mener vi, at vi kan få endnu mere at vide ved at bruge oplysninger om indkøb i stedet for oplysninger fra spørgeskemaer.

Indkøbsdata kan indsamles automatisk over tid, uden at besvære dig, og indeholder information, der på mange måder er mere præcis end spørgeskemaer. Spørgeskemaer tager typisk lang tid at udfylde, og det er nemt at glemme små, men måske betydningsfulde detaljer. Derudover kan det være svært at huske præcis, hvilke produkter man tidligere har købt.

Statens Serum Institut er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forskningsprojektet Mine Indkøb. Det er således Statens Serum Institut, der skal sikre, at reglerne om behandling af personoplysninger overholdes, og at behandlingen af personoplysninger sker under iagttagelse af passende sikkerhed.

Kategorier af registrerede og af personoplysninger, der behandles

Oplysningerne kommer fra personer, der vælger at deltage i forskningsprojektet, og omfatter såvel almindelige personoplysninger som navn, e-mail og telefonnummer som følsomme personoplysninger som helbredsmæssige oplysninger fra de danske registre, andre forskningsprojekter og Mine Indkøbs tilmeldingsblanket. Desuden behandles oplysninger om cpr-nummer for entydigt at kunne identificere personer, der deltager i projektet, og for at kunne sammenkoble data fra danske registre.

Oplysningerne, som behandles om registrerede, stammer således enten fra danske registre eller er afgivet af den registrerede selv i forbindelse med tilmelding til projektet. Personoplysninger fra de nævnte registre pseudonymiseres, inden forskerne får adgang til oplysningerne. Dette betyder, at forskerne, som behandler oplysningerne, ikke ud fra oplysningerne alene vil kunne identificere de personer, som oplysningerne handler om eller stammer fra.

Dine oplysninger vil udelukkende blive anvendt til forskning

Dine oplysninger vil blive opbevaret på en sikker server på Statens Serum Institut og vil udelukkende blive brugt til at udføre videnskabelige og statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Oplysningerne kan eksempelvis blive anvendt til forskning i sammenhængen mellem indkøb og risikoen for at pådrage sig eller få en forværring af en sygdom, som fx salmonella, sklerose eller sukkersyge.

Et projekt med udelukkende kommercielle formål, der fx kun handler om, hvordan man kan sælge flere proteinpulvere, vil således ikke være omfattet af Mine Indkøbs formål og vil derfor ikke kunne få videregivet data fra Mine Indkøb. Et projekt, der ser på, hvordan kost og livsstil påvirker ældre menneskers evne til at genvinde muskelstyrken, vil derimod godt kunne få videregivet data fra Mine Indkøb, da sådant et forskningsformål falder ind under Mine Indkøbs overordnede formål.

Frivilligt at deltage

Det er frivilligt at deltage i Mine Indkøb og du kan altid framelde dig igen, hvis du ikke længere ønsker at deltage.  

Udmeldelse

Hvis du vælger at framelde dig Mine Indkøb, betyder det, at du trækker det samtykke tilbage, som du gav til, at Storebox videregiver dine indkøbsoplysninger til Statens Serum Institut. Endvidere vil Statens Serum Institut ikke længere indsamle nye oplysninger om dig fra registrene eller videregive de oplysninger, vi har indsamlet om dig, til forskere.

Oplysninger, der allerede indgår i forskningsprojektet, vil ikke blive slettet, fordi SSI som statslig myndighed kan være forpligtet til at aflevere oplysningerne til Rigsarkivet. Når oplysningerne afleveres til Rigsarkivet omfattes oplysningerne af arkivlovens regler.

Oplysninger, der allerede er videregivet til forskningsprojekter, vil fortsat indgå i de projekter, de er videregivet til, da SSI havde din tilladelse til at behandle dine data på daværende tidspunkt.

Hjemmel til behandling af personoplysninger

Videregivelse af indkøbsoplysninger fra Storebox ApS til Statens Serum Institut sker på baggrund af dit udtrykkelige samtykke. Hjemlen til behandling af dine oplysninger er dermed databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a i forhold til følsomme personoplysninger og art. 6, stk. 1, litra a i forhold til almindelige personoplysninger. Det er videregivelsen fra Storebox til Statens Serum Institut, som du giver dit samtykke til, når du tilmelder dig Mine Indkøb.

Statens Serum Instituts behandling af personoplysninger om dig fra danske registre eller andre forskningsprojekter sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j, sammenholdt med databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne til videnskabelige forskningsformål. Alle oplysninger, der indgår i forskningsprojektet, anvendes udelukkende i videnskabeligt og statistisk øjemed og kan ikke senere anvendes til andre formål, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 2.

Statens Serum Institut behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens 11, stk. 1.

Ovenstående betyder, at du ikke skal afgive samtykke, når der behandles personoplysninger om dig fra danske registre eller andre forskningsprojekter.

Mine Indkøb har dog valgt at give dig mulighed for at angive, hvorvidt du udelukkende ønsker at deltage i et eller flere specifikke underprojekter, eller om du ønsker at deltage i samtlige projekter under Mine Indkøb. Mine Indkøb vil desuden begrænse anvendelsen af oplysningerne om dig, hvis du ikke længere ønsker at deltage i Mine Indkøb (læs mere under ”Udmeldelse” ovenfor).

Det forventes, at resultater fra forskningsprojektet publiceres som videnskabelige artikler. Det vil aldrig være muligt at genkende enkeltpersoner i de publicerede artikler.

Dine rettigheder som registreret

Når personoplysninger udelukkende behandles i videnskabeligt og statistisk øjemed, gælder en række væsentlige undtagelser til den registreredes rettigheder. Dette betyder, at du bl.a. som udgangspunkt ikke har ret til indsigt i, berigtigelse af, begrænsning af, indsigelse over for eller sletning af personoplysninger om dig, der indgår i forskningsprojektet. Begrænsningen i dine rettigheder følger af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5 og databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra d.

Statens Serum Institut har dog ud fra et hensyn til åbenhed og gennemsigtighed besluttet, at du kan anmode om indsigt i egne personoplysninger i Mine Indkøb, anmode om at få rettet forkerte personoplysninger samt anmode om begrænsning af databehandlingen.

Ønsker du at ændre dine oplysninger eller tilladelser efter tilmeldingen, kan dette gøres ved at genudfylde tilmeldingsformularen. De tidligere angivne oplysninger vil fortsat blive opbevaret, men det vil blive markeret, at oplysningerne er blevet erstattet af nyere oplysninger. 

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte os via din digitale postkasse (Digital Post eller e-boks). Du kan læse mere om, hvordan du kontakteros via e-boks her: ’Sikker kommunikation med Statens Serum Institut’.

Indsamling af personoplysninger

Til brug for forskningsprojektet indsamles indkøbsdata fra den private virksomhed Storebox ApS. For at deltage, skal du derfor være tilmeldt Storebox.

Hvis du allerede er tilmeldt Storebox, beder vi dig om at oplyse den e-mail og det telefonnummer, som du har brugt ved tilmeldingen til Storebox.

Hvis du ikke i forvejen er tilmeldt Storebox, kan du på deres hjemmeside læse mere om deres persondatapolitik.

Du kan tilmelde dig Storebox ved at downloade Storebox app via App Store eller Google Play på din telefon eller tablet.

Storebox er selv dataansvarlig for behandling af personoplysninger på www.storebox.dk. For at deltage i Mine Indkøb, er det vigtigt, at du i forbindelse med tilmeldingen giver dit samtykke til, at Storebox må videregive dine personoplysninger til Statens Serum Institut til brug for forskningsprojektet. Storebox er dataansvarlig for denne videregivelse.

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger opbevares af Statens Serum Institut så længe, det er nødvendigt, for at opfylde formålet med behandlingen. Der vil derfor ske opbevaring i første omgang frem til 2049 med henblik på at give forskere mulighed for at undersøge sygdomme, der forekommer sent i livet. I perioden frem til 2049 vil Statens Serum Institut løbende vurdere projektets juridiske og tekniske forhold, herunder i forbindelse med den årlige gennemgang af aktive forskningsprojekter, som varetages af afdelingen for Databeskyttelse og Informationssikkerhed.

Hvis du har valgt udelukkende at deltage i konkrete underprojekter, vil Statens Serum Institut, når disse underprojekter er afsluttet, sende dig en orientering om, at du kan give samtykke til at deltage i andre underprojekter, hvis du er interesseret i det.

Statens Serum Institut vil anmelde og eventuelt aflevere data fra Mine Indkøb til Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler.

Videregivelse af personoplysninger

Statens Serum Institut kan videregive oplysninger om dig fra Mine Indkøb til andre danske og europæiske forskningsinstitutioner, så længe videregivelsen sker med henblik på videnskabelige og statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. En sådan videregivelse vil i visse tilfælde kræve tilladelse fra Datatilsynet.

Videregivelsen vil kun ske via sikre forbindelser, fx til Forskningsservice på Danmarks Statistik, Forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen, Computerome hos Danmarks Tekniske Universitet eller tilsvarende supercomputere inden for EU/EØS eller via øvrige sikkerhedsmæssigt anerkendte forsendelsesmetoder. Hvis du har tilkendegivet, at du kun ønsker at deltage i ét eller flere specifikke underprojekter i forbindelse med din tilmelding, vil vi ikke videregive dine oplysninger til andre.

Klage til Datatilsynet

Som deltager i forskningsprojektet har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger.

Har du spørgsmål til Mine Indkøbs behandling af personoplysninger, kan du kontakte:

Statens Serum Instituts juridiske afdeling

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Statens Serum Institut behandler personoplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte Statens Serum Instituts juridiske afdeling.
E-mail: compliance@ssi.dk
Telefonnummer: 40 46 00 83.
Adresse: Artillerivej 5, 2300 København S

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du er også velkommen til at kontakte Sundheds- og Ældreministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), Helle Ginnerup Nielsen. DPO’en har blandt andet til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse.
E-mail: databeskyttelse@sum.dk
Adresse: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”.