Igangværende projekter

Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de igangværende projektet i Mine Indkøb.

Forsker i kittel_beskaaret

Undersøgelse af tarminfektioner

Hver dag rammes tusindvis af danskere af alvorlige tarminfektioner, som fx salmonella. Selvom salmonellaforekomsten har været støt faldende de seneste år, mangler der fortsat viden om kilderne til disse infektioner. En væsentlig udfordring er, at selv meget detaljerede spørgeskemaer sjældent giver mulighed for at afklare, hvad de smittede reelt har spist, når de bliver spurgt ofte flere uger efter, de har været syge.

Indkøbsdata har tidligere været benyttet til at opklare fødevarebårne udbrud. I dette projekt vil vi gå mere systematisk til værks og forsøge at forbedre vores muligheder for at finde årsager til, hvorfor folk bliver syge. På sigt vil vi skabe et nyt redskab for fødevareberedskabet, der forventes at ville kunne forbedre indsatsen mod fødevarebårne infektioner i Danmark.

Ansvarlige forskere: Steen Ethelberg, Frederik Trier Møller


Påvirker dine indkøbsvaner sygdomsforløbet ved kronisk tarmsygdom (IBD)

Formålet med projektet er at følge patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) for at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for, hvordan sygdommen udvikler sig over tid. På den måde kan vi bedre tilpasse undersøgelser og behandling til den enkelte patient. Kosten kan være én af de faktorer, der har betydning for sygdomsforløbet ved inflammatorisk tarmsygdom, men det kan være svært at huske præcist, hvad man har spist. Samtidig er det meget tidskrævende at skrive ned i spørgeskemaer.

Indkøbsdata gør det muligt automatisk at opsamle data om, hvad vi køber. På den måde kan vi lede efter sammenhænge mellem, hvad vi køber, og hvordan sygdommen udvikler sig over tid. Vi kan blandt andet undersøge, om der er fødevarer, der beskytter mod opblussen i sygdommen.

Ansvarlige forskere: Johan Burisch, Frederik Trier Møller


EFTER-COVID

I august 2021 igangsatte Statens Serum Institut en national spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 800.000 borgere i Danmark, der er blevet testet for coronavirus.
Formålet med undersøgelsen er at kortlægge helbredet i befolkningen under og efter covid-19-pandemien, herunder om der er langtidsfølger for de ramtes livsstil, fx som følge af tab af lugte- eller smagssans, belyst ud fra deres indkøbsmønstre.

Læs mere om EFTER-COVID her.

Ansvarlige forskere: Anders Hviid, Frederik Trier Møller


Indkøb og miljøfaktorers betydning for helbredet

Hvordan påvirkes vi af det, vi udsættes for i hverdagen?

Formålet med projektet er at benytte oplysninger om vores indkøbsadfærd og nærmiljø til forskning i, hvordan vores indkøb påvirker risikoen for at pådrage sig sygdom, eller at eksisterende sygdom forværres, samt de afledte konsekvenser heraf.

Resultaterne kan gøre det nemmere at identificere årsager til, hvorfor sygdomme opstår eller forværres. Da indkøbsdata er detaljerede og kan indsamles over længere tid, giver det andre analysemulighed end ved brug af spørgeskemadata, som ellers typisk bruges til denne type forskning. På sigt vil det kunne føre til mere effektiv opsporing af årsager til sygdomme eller forværring i eksisterende sygdom.

Ansvarlig forsker: Frederik Trier Møller